Εκπαιδευτικό Πλάνο

(Α) Τέχνη του Λόγου και Αφηγηματική Τέχνη (Πρακτικές Εφαρμογές)
Α1. Είδη του Λόγου
α. Παραμύθι,
β. Μύθος,
γ. Παραδόσεις (θρύλοι, αιτιολογικές αφηγήσεις κλπ),
δ. Έπος
ε. Θέατρο.
Α2. Σύνταξη του Λόγου
α. Μορφολογία
β. Καταγραφή
γ. Επιλογή ιστορίας και προσαρμογή στον προφορικό λόγο
δ. Συμβολισμός
ε. Η γραμματική της Φαντασίας
Α3. Μνημονική Τέχνη

(Β) Ρυθμός, κίνηση, έκφραση

(Γ) Αγωγή του λόγου, Φωνητικοί αυτοσχεδιασμοί

(Δ) Θεωρητική προσέγγιση προφορικού λόγου
Δ1. Κατηγορίες και ταξινομήσεις
α. Είδη του λόγου
β. Η ιστορική διάσταση
Δ2. Σημειολογία της αφήγησης
α. Ερμηνευτική προσέγγιση αφηγηματικού υλικού
β. Ο συμβολισμός του αφηγηματικού λόγου
γ. Η διάσταση της κοινωνικής ανθρωπολογίας

(Ε) Η χρήση του λόγου σε διαφορετικά επικοινωνιακά πλαίσια ( Προφορικά, Ηλεκτρονικά, Έντυπα) 

(Ζ) Αφήγηση και εκπαίδευση (Η χρήση της αφήγησης ως εκπαιδευτικό εργαλείο)

Ζ1. Προσχολική
Ζ2. Σχολική
Ζ3. Δια βίου Μάθηση

(Η) Μουσειακή αγωγή

(Θ) Αφήγηση και θεραπεία (Η αφήγηση ως θεραπευτικό μέσο)
Θ1. Ειδικές ομάδες (Τοξικομανείς, Αλκοολικοί, κλπ)
Θ2. Ατομα με ειδικές ανάγκες
Θ3. Ψυχολογική στήριξη
Θ4. Όνειρο και παραμύθι

(Ι) Αφήγηση και Μουσική

(Κ) Η διαπολιτισμική προσέγγιση της προφορικότητας